Zwangerschap

Echo’s

Controles en echo’s

Hoewel de verloskundigenpraktijk en echopraktijk nauw samenwerken, zijn het twee afzonderlijke praktijken. Bij onze praktijk worden de echo’s verzorgd door de Echopraktijk NOP. Bij de echopraktijk kan je terecht voor verschillende onderzoeken:

Termijnecho

De termijnecho heeft als doel de definitieve uitgerekende datum van de zwangerschap vast te stellen. In het geval van prille zwangerschappen kan dit onderzoek een inwendige (vaginale) echo omvatten. Bij voorkeur wordt deze echo uitgevoerd vanaf een zwangerschapsduur van 9 – 10 weken.

13 weken echo

De 13 weken echo wordt meestal uitgevoerd tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap. Tijdens deze echo wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de baby en worden er belangrijke metingen verricht.

Het hoofddoel van de 13 weken echo is het bepalen van de exacte duur van de zwangerschap en het vaststellen van de uitgerekende datum. Daarnaast worden er ook andere belangrijke zaken beoordeeld, zoals de aanwezigheid van de nekplooi, de grootte van de baby, en de positie van de placenta.

Deze echo biedt ouders ook de mogelijkheid om hun baby voor het eerst te zien en de hartslag te horen. Het kan een spannend en emotioneel moment zijn, waarbij ouders een eerste glimp opvangen van hun groeiende kindje.

Het is belangrijk op te merken dat de 13 weken echo een screeningstest is en geen diagnostische test. Eventuele afwijkingen of risico’s die tijdens de echo worden opgemerkt, kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek. Het kan bijvoorbeeld leiden tot de keuze om vervolgonderzoeken te doen, zoals de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) of een vruchtwaterpunctie.

SEO

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen en de groei van het ongeboren kind. Tevens worden de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta beoordeeld. Downsyndroom is niet vast te stellen bij de 20-weken echo. Een 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van je kind. Indien je hierover wel geïnformeerd wenst te worden, kun je dit aangeven. Indien mogelijk zal de echoscopiste je het geslacht meedelen. Een 20-weken echo is geen garantie op een gezond kind! Niet alle afwijkingen worden gevonden. Bovendien bestaan er aandoeningen die nooit echoscopisch zichtbaar te maken zijn.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo:

Voordelen
 • Bij sommige afwijkingen kan de opvang van het kind beter geregeld worden, indien de afwijking al voor de bevalling bekend is.
 • Je krijgt de mogelijkheid je voor te bereiden op de komst van een kindje met een afwijking.
 • Indien zeer ernstige afwijkingen worden gevonden, is er de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te laten breken.
Nadelen
 • Niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige omdat ze te klein of te onduidelijk zijn. Andere omdat ze pas later in de zwangerschap ontstaan.
 • Soms is de betekenis van een afwijking niet meteen duidelijk en is vervolgonderzoek nodig. Dit kan veel onrust veroorzaken.
 • In een enkel geval wordt op de echo een afwijking gezien, die er na de geboorte niet blijkt te zijn.
Evt. andere echo-momenten
 • Groei-echo
 • Liggingsecho
 • Placentalokalisatie
Zwangerschap

Het verloop van jouw zwangerschap

 

 1. 8 weken Intake-gesprek
 2. 14 weken 2e controle- counseling 20 weken echo
 3. 18 weken 3e controle- algemene controle
 4. 23 weken 4e controle- bespreken 20-weken echo
 5. 27 weken 5e controle- meer informatie over borstvoeding en de bevalling
 6. 30 weken 6e controle- geboorteplan meegeven
 7. 33 weken 7e controle- geboorteplan bespreken en invullen formulier pk bevalling/MR
 8. 35 weken 8e controle- beladviezen en hielprik
 9. 37 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 10. 38 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 11. 39 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 12. 40 weken Wekelijkse controle- algemene controle en uitleg over afspraken bij over tijd raken
 13. 41 weken 41 weken zwanger- eventueel inwendig onderzoek en consult gynaecoloog regelen
 14. Nacontrole Nacontrole- 6 weken na de bevalling (optioneel)

Kom met ons in contact

Heb je een vraag? Of wil jij gewoon kennismaken? Nog dan gerust contact met ons op.

Aanmelden Contact

Adresgegevens

Ons bezoekadres in Emmeloord:
De Deel 10
8302 EJ Emmeloord

Ons bezoekadres in Lemmer:
Vissersburen 17c
8531 EB Lemmer

Bel ons op 0527 614 136