Zwangerschap

Zorgmap

Tijdens je zwangerschap ben je onder controle bij de verloskundige en wanneer nodig bij de gynaecoloog. Wij zullen tijdens de zwangerschap in de gaten houden hoe het met jou en je kindje gaat. Graag willen wij je informeren over onze begeleiding voor de periode van de komende 9 maanden.

In dit zorgplan zullen alle gegevens die betrekking hebben op je zwangerschap, overzichtelijk bewaard worden. Het zorgplan zit samen met je medische dossier en je wensen en verwachtingen in een handige map. Het is fijn als je deze map bij elke controle meeneemt, Zo kan iedere verloskundige, ook in acute situaties, steeds zien welke afspraken je gemaakt hebt over de begeleiding.
Uitgangspunt is dat jij en je baby centraal staan. En, als het mogelijk en medisch verantwoord is, stemmen we de zorg af op jouw situatie en behoefte.

Wat kun je verwachten van de zwangerschapsbegeleiding?

De eerste afspraak

Rond de 8e week van de zwangerschap staat een wederzijdse kennismaking waarbij ruim de tijd wordt genomen om alle informatie met jou/jullie door te nemen, vragen te stellen en te beant-woorden.
Er wordt bloeddruk gemeten en je krijgt een laboratorium formulier mee om bloed te laten prikken. Lichamelijk onderzoek is meestal nog niet nodig. Een echo afspraak voor rondom de 10e week van de zwangerschap wordt gemaakt. Hiermee wordt dan de definitieve uitgerekende datum vastgesteld. Verder wordt de mogelijkheid tot het verrichten van prenatale testen met jou/jullie besproken.

Case manager

De verloskundige die je de eerste keer ontmoet, zal je vaste contactpersoon zijn in de praktijk. Wij spreken van een case manager.
De case manager is het aanspreekpunt voor niet acute vragen en zaken die je vertrouwelijk wilt bespreken. Zij is niet dagelijks bereikbaar maar je kunt altijd op korte termijn via de assistente een afspraak met haar maken. Naast de contactpersoon streven wij ernaar dat je voor de controles tot 34 weken zwangerschap met maximaal nog twee andere verloskundigen te maken krijgt. Zo kun je vertrouwd raken en een band opbouwen.

Bij een acute situatie waarvoor je direct hulp nodig hebt (pijn, bloedverlies of de bevalling), kan het zijn dat de vaste contactpersonen geen dienst hebben en dat je op dat moment een andere verloskundige ontmoet. Deze heeft altijd de beschikking over het gehele medische dossier en het zorgplan dat je zelf bij je houdt.

Uit onderzoek weten we dat bijna alle vrouwen het fijn vinden om tijdens de zwangerschap twee of drie vaste contactpersonen te hebben en het tijdens de bevalling niet vervelend vinden om begeleid te worden door een teamlid waar nog niet eerder mee kennis is gemaakt.

Echo

Je krijgt een afspraak om bij 10-12 weken een echo te laten maken om de termijn van de zwangerschap precies vast te stellen.
Rond de 20 weken wordt een screeningsecho aan-geboden die bedoeld is om bijvoorbeeld een sluitingsdefect als open ruggetje uit te sluiten. Tijdens dit 45 minuten onderzoek wordt je kindje van de kruin tot aan de tenen bekeken en beoordeeld.
Deze echo´s vinden plaats in de Echopraktijk NOP.

Tweede afspraak

Rond 14 weken kom je weer op de praktijk voor een afspraak met je case manager, indien mogelijk.
Naast het medische onderzoek worden de uitslagen van de echo, bloed en eventueel prenatale testen besproken. De mogelijkheden tot zwangerschaps-begeleiding en scholing in de regio worden besproken. Het krijgen van een baby brengt veel veranderingen met zich mee. Een baby kan voor extra spanningen bij jou en je gezin zorgen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Je kunt dit bespreken met de verloskundige. Zij kan je helpen of ver-wijzen.

Vervolgafspraken

Gemiddeld worden 12 controles gedaan die ongeveer een kwartier duren.
Tijdens ieder bezoek wordt je buik onderzocht om de groei, hoeveelheid vruchtwater en na 34 weken ook de ligging van de baby te beoordelen. We luisteren en beoordelen de harttonen van de baby.
Een vervolgafspraak wordt steeds in overleg gemaakt. Natuurlijk is het belangrijk dat je regelmatig komt, maar hoe regelmatig stemmen we graag op jouw behoefte af. Als je veel dingen wilt bespreken kunnen we gerust wat meer tijd inplannen. Geef dit dan aan bij het maken van een afspraak.

Zwangerschapscursus

Het volgen van een zwangerschapscursus hoort echt bij een goede voorbereiding op de bevalling. Er wordt heel veel informatie gegeven die tijdens de afspraken met de verloskundige niet altijd aan bod komen, er worden oefeningen gedaan en veel vrouwen vinden het contact met andere zwangere vrouwen prettig.
In zowel Emmeloord als Lemmer kun je deelnemen aan een cursus. Na de eerste controle heb je informatie folders hiervan ontvangen. Er is keuze tussen een algemene cursus via de thuiszorg, een yogacursus, zwangerschapshaptonomie of zwem-men. Kijk ook op onze website voor meer info.
Aanmelden voor de cursus dien je zelf te doen, liefst voor de 16e week van de zwangerschap.

Rond de 30 weken zwangerschap kun je met je partner deelnemen aan een groepsvoorlichting, gegeven door 2 verloskundigen uit onze praktijk. Deze zal gaan over de bevalling en de voorbereiding daarop. De ervaring leert dat hoe meer een vrouw weet en zich voorbereidt op de bevalling, hoe rustiger en ontspannen ze is.
Dit draagt er aan bij dat de bevalling gemakkelijker kan verlopen en er minder ingrepen nodig zijn.

Rond de 30 weken zwangerschapsduur

Door middel van een vingerprik word je getest op bloedarmoede. Bij zwangeren welke rhesus D/c negatief zijn, wordt bloed afgenomen ter controle op mogelijke rhesus antistoffen. Heeft je kindje een positieve bloedgroep dan zal ter bescherming een injectie met kunstmatige anti-stoffen volgen. (http://www.rivm.nl).

33 weken zwanger

Naast een normale zwangerschapscontrole gaan we het geboorteplan bespreken. Dit geboorteplan zit al in het zorgplan. Het geboorteplan hoort bij het zorgplan zodat degene die de bevalling gaat bege-leiden op de hoogte is van al je wensen.

Bij de groepsvoorlichting over de bevalling heb je algemene informatie over het normale verloop van de bevalling gekregen. Tijdens het gesprek over het geboorteplan maken we samen de vertaling naar jullie eigen situatie. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende manieren van bevallen: op een kruk, in het water, op een bal, hurkend of in bed. In het geboorteplan komt te staan wat je zelf het liefste wilt. Pas tijdens de bevalling zul je merken welke houding het prettigste en het meest geschikt voor jou is.

Samen met je partner

Tijdens een zwangerschap verandert er niet alleen veel in je lichaam. Ook geestelijk gebeurt er van alles met je. Ook dat bespreken we. Ons doel is om je tijdens de zwangerschap en de bevalling zo te begeleiden dat jij en je partner zich daar goed bij voelen. En dat is voor iedere persoon weer anders. Soms loopt de bevalling niet zoals je gehoopt en gewenst had, maar we hopen dat je dan wel terug kunt kijken op een goede samenwerking tussen jou en je partner, en tussen jullie en degenen die jullie begeleiden.

Bij klachten eerst naar ons

Bij klachten als buikpijn, bloedverlies of onge-rustheid is de verloskundige of gynaecoloog waar je op dat moment onder controle bent, het eerste aanspreekpunt.
Ben je bij ons onder zorg dan zullen wij zo nodig advies aan de gynaecoloog vragen. We maken een afspraak voor extra onderzoek of controle in het ziekenhuis. De gynaecoloog kan daarbij dan vast-stellen of jij of je baby een verhoogd risico lopen. Hij/zij geeft dan advies wat voor jou op dat moment de beste zorg is en wie jou op dat moment het beste kan begeleiden.

Gynaecoloog

Als er wél complicaties worden vastgesteld blijft je tijdelijk, of tot na de geboorte verder onder controle van de gynaecoloog. De bevalling vindt dan ook plaats in het ziekenhuis. We werken nauw samen met de gynaecologen uit de ziekenhuizen van Heerenveen, Lelystad en Sneek. De gynaecologen uit deze ziekenhuizen zijn bekend met het ge-boorteplan waarmee wij werken en dit zal dan ook indien medisch mogelijk, worden gerespecteerd.
De gynaecoloog houdt ons op de hoogte van hoe het met je gaat en laat het ons weten als de baby is geboren. Toch vragen wij jou of je partner ons ook te berichten zodra je bevallen bent en naar huis komt. Bij thuiskomst na de geboorte nemen wij dan de verloskundige zorg van de gynaecoloog over en bezoeken wij je gedurende de eerste 8 dagen na de bevallig nog enkele keren thuis.

Thuis of ergens anders

In Nederland is er de mogelijkheid om na een zwangerschap zonder complicaties thuis te bevallen. Als je niet thuis wilt bevallen, kan je met ons bevallen in de ziekenhuizen van Lelystad, Sneek of Heerenveen. De bevalling en onze begeleiding zijn hetzelfde als thuis. Of je een eigen bijdrage moet betalen voor de verloskamerhuur hangt af van je zorgpolis.

Toch naar het ziekenhuis

Tijdens de bevalling kan het voorkomen dat er alsnog een situatie ontstaat waardoor je verwezen moet worden naar het ziekenhuis. Door de strenge risicoselectie die wij hanteren, kunnen we je vrijwel altijd ruim op tijd verwijzen. De verloskundige die dienst heeft neemt vanuit je huis rechtsreeks contact op met de gynaecoloog. I.v.m. de afstand tot de ziekenhuizen, kiezen wij laagdrempelig voor vervoer per ambulance, die jou en je partner veilig naar het gewenste ziekenhuis zal brengen. Het zorgplan gaat met je mee, zodat de gynaecoloog over alle belangrijke informatie rondom je zwangerschap en bevalling beschikt.

Kraamverzorgende

Kraamzorg is noodzakelijk en moet je zelf regelen voor de 20e week van de zwangerschap.
Kijk voor informatie over de eigen bijdrage voor kraamzorg in de polisvoorwaarden van de zorgver-zekering.
Er zal tijdens de zwangerschap telefonisch contact met je worden opgenomen door de kraamzorg-organisatie voor een huisbezoek.
Binnen onze praktijk hebben we regelmatig contact met de kraamzorgcentra die vermeld staan op onze website. Ook hierin voeren we de zorg en adviezen volgens de laatste richtlijnen uit en streven we er naar samen op één lijn te blijven met jouw gezin als middelpunt.
De kraamzorginstelling zal in de zwangerschap een indicatie stellen om het aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt te bepalen. Na de bevalling zal de verloskundige kijken of dat nog steeds voldoende is of dat uitbreiding nodig is. Hier zijn door de zorgverzekeraars vaste indicatoren voor gemaakt waar we ons aan moeten houden.

Bij bevallingen thuis werken we nauw samen met de kraamverzorgende. Zij kan je steunen tijdens de ontsluitingsweeën als je dat prettig vindt en blijft na de bevalling nog enige tijd bij jullie om uitleg te geven hoe jullie de eerste uren met je kindje doorbrengen. Ook helpt ze met douchen en ver-schoont ze het bed.

Tijdens de eerste week na de geboorte leert de kraamverzorgende jullie alles over de verzorging van de baby, doet alle medische controles en helpt bij het geven van borstvoeding. Ze probeert ervoor te zorgen dat je voldoende kunt uitrusten. Ook weegt ze de baby regelmatig.

Kraambedcontroles

Tot de achtste dag na de bevalling komt de verloskundig nog 3 of 4 keer bij je thuis om te zien hoe het met jou en de baby gaat. Tussendoor neemt de kraamverzorgende bij vragen of complicaties meteen contact met ons op.
Als je het op prijs stelt komt de verloskundige die jouw bevalling heeft begeleid en/of je case manager langs om vragen te beantwoorden die je hebt over de bevalling.
Mocht je tijdens de bevalling zorg hebben gekregen van een gynaecoloog of verloskundige uit het ziekenhuis en heb je aan hen nog vragen, dan kan een afspraak voor nacontrole worden gemaakt met een van hen.
Tijdens het kraambed krijg je ook informatie over anticonceptie.

Verder komt tijdens de kraamperiode jeugdgezondheidszorg (jgz) voor het zogenaamde ‘hielprikje’ en de gehoortest. Via de jgz loopt ook de eerste afspraak met het consultatiebureau welke samen met de huisarts de zorg voor de baby ‘officieel’ van ons overneemt.
Aan het eind van het kraambed worden alle belangrijke gegevens goed overgedragen aan het consultatiebureau van het Ouder en Kind Centrum bij jou in de buurt. Zo hoef je niet alle informatie opnieuw aan een zorgverlener te vertellen en gaat geen, mogelijk belangrijke, informatie verloren.
Ook de huisarts krijgt een brief met de aan-kondiging van de geboorte en eventuele bijzonderheden.

Nacontrole

Zes weken na de bevalling kom je nog een keer op het spreekuur voor de nacontrole. De nacontrole bestaat uit wat medische controles, een gesprek over anticonceptie en we bespreken hoe je de zwangerschap, bevalling en kraambed achteraf hebt ervaren. Voor een goede evaluatie kan het handig zijn het ingevulde zorgdossier mee te nemen.
Met de nacontrole wordt onze zorg afgesloten.

Zwangerschap

Het verloop van jouw zwangerschap

 

 1. 8 weken Intake-gesprek
 2. 14 weken 2e controle- counseling 20 weken echo
 3. 18 weken 3e controle- algemene controle
 4. 23 weken 4e controle- bespreken 20-weken echo
 5. 27 weken 5e controle- meer informatie over borstvoeding en de bevalling
 6. 30 weken 6e controle- geboorteplan meegeven
 7. 33 weken 7e controle- geboorteplan bespreken en invullen formulier pk bevalling/MR
 8. 35 weken 8e controle- beladviezen en hielprik
 9. 37 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 10. 38 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 11. 39 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 12. 40 weken Wekelijkse controle- algemene controle en uitleg over afspraken bij over tijd raken
 13. 41 weken 41 weken zwanger- eventueel inwendig onderzoek en consult gynaecoloog regelen
 14. Nacontrole Nacontrole- 6 weken na de bevalling (optioneel)

Kom met ons in contact

Heb je een vraag? Of wil jij gewoon kennismaken? Nog dan gerust contact met ons op.

Aanmelden Contact

Adresgegevens

Ons bezoekadres in Emmeloord:
De Deel 10
8302 EJ Emmeloord

Ons bezoekadres in Lemmer:
Vissersburen 17c
8531 EB Lemmer

Bel ons op 0527 614 136