Zwangerschap

Prenatale screening

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor drie onderzoeken: de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en de onderzoeken naar lichamelijke afwijkingen (13 en 20 weken echo). Je hebt zelf de keuze of je deze onderzoeken wilt laten doen of niet.

NIPT
Vanaf 1 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland kiezen voor de NIPT. De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de moeder wordt afgenomen en onderzocht. In het bloed wordt het DNA onderzocht op chromosomale afwijkingen. Zo kan worden bepaald of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. Je kan de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Nevenbevindingen
Er kunnen ook andere chromosoomafwijkingen gevonden worden bij het kind, in de placenta en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstig tot minder ernstig. Om zeker te weten om wat voor nevenbevindingen het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Van alle 1000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

Als je voor de NIPT kiest, bepaal je of je eventuele nevenbevindingen wilt weten of niet.

Uitslag van de NIPT
De uitslag ontvangen wij met de post en bellen wij vervolgens aan jullie door. Als je de uitslag krijgt dat de test niet afwijkend is, klopt deze uitslag bijna altijd. De kans is dan zeer klein dat je zwanger bent van een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Als je een afwijkende uitslag krijgt klopt dit ongeveer 75 van de 100 keer. Er is vervolgonderzoek nodig om zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek bestaat uit een van de volgende twee onderzoeken:
– Vlokkentest: het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek (placenta);
– Vruchtwaterpunctie: het wegnemen en onderzoeken van een kleine hoeveelheid vruchtwater.
Bij de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest is er een kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit gebeurt bij 3 tot 4 op de 1000 onderzoeken.

Als er een nevenbevinding wordt gevonden wordt je uitgenodigd voor een gesprek op een polikliniek klinisch genetica van een universitair ziekenhuis. In dat gesprek krijg je meer informatie over de nevenbevindingen en wat de mogelijkheden zijn.

Wetenschappelijke studie
Vanaf 1 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland kiezen voor de NIPT, maar dan alleen als je meedoet aan een wetenschappelijke studie. Waarom een studie? In het buitenland is al meer ervaring met de NIPT, daar is gebleken dat de NIPT een zeer betrouwbare test is. De minister wil nu laten onderzoeken of de test ook in Nederland goed werkt en wat vrouwen vinden van de NIPT. Als je kiest voor de test geef je toestemming dat de onderzoekers je gegevens mogen gebruiken. Hiervoor moet je een toestemmingsformulier tekenen.

Meer informatie kun je vinden op www.meerovernipt.nl en www.pns.nl


ETSEO ( eerste termijn structureel echoscopisch onderzoek) of  13 
wekenecho.
De 13 weken en de 20 weken echo zijn medische onderzoeken. Bij beide onderzoeken kijkt de echoscopist of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam er anders uitziet dan normaal. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen zijn een open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, gat in het middenrif, gat in de buikwand, afwijkingen van de nieren of afwijkingen van de botten.
Je kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen van de 13 wekenecho zijn. Aan de ene kant lijkt het goed om al vroeg in de zwangerschap te weten of het kind een ernstige aangeboren afwijking heeft. Je hebt dan meer tijd voor extra onderzoek en om te beslissen wat je met de uitslag doet. Maar aan de andere kant kan een vroege echo ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid. Meedoen aan de wetenschappelijke studie betekent dat de onderzoekers je gegevens mogen gebruiken. Je tekent hiervoor een toestemmingsformulier. De 13 wekenecho wordt vergoed door je zorgverzekering.
Meer informatie kun je vinden op www.pns.nl

SEO (structureel echoscopisch onderzoek) of 20 wekenecho

Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico`s met zich mee voor moeder en kind.
Als je zwanger bent van een meerling, dan wordt elk kind afzonderlijk onderzocht. De echo wordt vergoed door je zorgverzekering.
Zwangerschap

Het verloop van jouw zwangerschap

 

 1. 8 weken Intake-gesprek
 2. 14 weken 2e controle- counseling 20 weken echo
 3. 18 weken 3e controle- algemene controle
 4. 23 weken 4e controle- bespreken 20-weken echo
 5. 27 weken 5e controle- meer informatie over borstvoeding en de bevalling
 6. 30 weken 6e controle- geboorteplan meegeven
 7. 33 weken 7e controle- geboorteplan bespreken en invullen formulier pk bevalling/MR
 8. 35 weken 8e controle- beladviezen en hielprik
 9. 37 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 10. 38 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 11. 39 weken Wekelijkse controle- algemene controle
 12. 40 weken Wekelijkse controle- algemene controle en uitleg over afspraken bij over tijd raken
 13. 41 weken 41 weken zwanger- eventueel inwendig onderzoek en consult gynaecoloog regelen
 14. Nacontrole Nacontrole- 6 weken na de bevalling (optioneel)

Kom met ons in contact

Heb je een vraag? Of wil jij gewoon kennismaken? Nog dan gerust contact met ons op.

Aanmelden Contact

Adresgegevens

Ons bezoekadres in Emmeloord:
De Deel 10
8302 EJ Emmeloord

Ons bezoekadres in Lemmer:
Vissersburen 17c
8531 EB Lemmer

Bel ons op 0527 614 136